Ons onderwijs

Op deze pagina vindt u informatie over de missie en visie van Het Kompas. U leest waar wij als school voor staan. Wij vinden dat de school een veilige, sfeervolle plaats moet zijn voor de kinderen, ouders en leerkrachten. Wij hechten veel waarde aan open en goede communicatie naar elkaar toe. Dat voorkomt veel misverstanden en draagt bij aan een goede samenwerking.

Missie

Onderwijs is voor ons meer dan het aanleren van kennis en vaardigheden. Wij willen als school richting geven aan de verdere koers in het leven van de kinderen. Daarbij rekening houdend met de individuele verschillen op zowel cognitief als sociaal-emotioneel gebied. De Bijbel gebruiken wij als bron voor ons pedagogisch en didactisch handelen. Zo willen wij, samen met hun ouders, de kinderen voorbereiden op een leven in deze maatschappij.

 

 

"Voor ieder kind de juiste koers"

Visie

Kwaliteit van de omgang - Leren lukt alleen in een veilige situatie. Als een kind betrokkenheid en steun voelt, durft het fouten te maken. Je leert door te accepteren dat je iets niet meteen de eerste keer helemaal goed doet: door vallen en opstaan.
Onderwijsprofessionals- Wij zijn een lerende organisatie. Dat betekent dat wij als team meegaan met de ontwikkelingen in het onderwijs en in de maatschappij.  
Maatschappij- Wij willen de kinderen voorbereiden op de maatschappij. Wij leven in een snel veranderende maatschappij waarin iedereen het recht heeft om in zijn uniekheid erkend te worden. Het gaat om wederzijds respect. 
Protestants-christelijk - Het Kompas is een protestants-christelijke school. Dat houdt in dat we de Bijbel als inspiratiebron gebruiken voor ons pedagogisch en didactisch handelen. Op onze school is er plaats voor ieder kind, ongeacht geloofs- of andere overtuiging, dat zich thuis voelt in onze manier van werken en leven vanuit onze protestants-christelijke achtergrond.
Allemaal erbij - Geen kind is hetzelfde, ieder mens is uniek en leert op zijn eigen unieke manier. Wij zien het als onze opgave om daar zoveel mogelijk rekening mee te houden in ons onderwijs. Wij hechten waarde aan een goede zorgstructuur. 
Samen vooruit - School en ouders hebben een gezamenlijk belang: de optimale ontwikkeling van het kind. Daarom vindt de school het belangrijk om samen te werken met de ouders en wordt goed contact zeer op prijs gesteld.

 

Hieronder kunt u de schoolgids inzien. In de schoolgids staat alle belangrijke informatie verzameld over Het Kompas.